STREK – Magazine. Motives that give courage

Historien om et maleri fra Færøyene som stakk hull på forbudte sorger i Kina.
Tekst: Barbro Raen Thomassen.